Vammaisneuvosto, kokous 6.6.2023

§ 38 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajien valinta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anneli Liukkonen ja Pirkko Luusalo.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 8.6.2023 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.