Vammaisneuvosto, kokous 6.6.2023

§ 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on läsnä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.