Vammaisneuvosto, kokous 5.5.2021

§ 41 Vammaisneuvoston kuntavaalikysely ehdokkaille

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vammaisneuvosto on laatinut kuntavaalikyselyn vammaisten palveluita ja kuntalaisuutta koskien. Vaalikysely toteutetaan Zeff- sovelluksella ajalla 27.4.-10.5.2021.

Kysely lähetettiin puoluetoimistoihin ja lisäksi julkaistiin kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa, jotta kaikki kuntavaaliehdokkaat voivat päästä siihen helposti vastaamaan. Vammaisneuvosto kokoaa yhteenvedon kyselyn teemoista ja julkaisee ne kyselyn jälkeen eri kanavilla.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Merkitään tiedoksi.