Vammaisneuvosto, kokous 5.5.2021

§ 40 Lausunto esteettömien suojateiden tyyppikuvista

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin Infra- ja viheraluepalvelut pyytää lausuntoa Mikkelin kaupungin vammais- ja vanhusneuvostolta sekä  pyöräilyseura Velo Saimaalta esteettömien suojateiden tyyppikuvista 21.4.2021 mennessä. Lausunnot voi toimittaa joko suoraan sähköpostilla  tai linkistä aukeavan internet-sivun oikeassa ylälaidassa olevalla palautelomakkeella. Internet-sivuilla on kuvaus hankkeesta ja tyyppikuvat erilaisista suojateistä.

Vammaisneuvoston antoi seuraavan lausunnon:

Tärkeää, että suunnitelmien yksityiskohdat tulevat tiedoksi suojateiden rakentajille. Tehdään ko. piirustusten pohjalta suojatie,  jota voidaan testata. Korkeusero suojatieltä poistuessa jalkakäytävälle ei voi olla liian jyrkkä. Luonnonkivien pintojen, kokojen epätasaisuus sekä liian suuret saumavälit aiheuttavat vaaratilanteita varsinkin, jos esim. pyörätuolin pieni etupyörä osuu niihin poikittain. Tyyppikuvissa on huomioitu näkövammaisille tarkoitetut tunnisteet ja uutta suojatieratkaisua on hyvä testata myös tästä näkökulmasta katsottaessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Merkitään tiedoksi.