Vammaisneuvosto, kokous 5.5.2021

§ 39 Esteettömyyssuunnitelman päivitys

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 23.3.2021 § 54 on hyväksytty Esteettömyyssuunnitelman päivitys.

Vammaisneuvostossa kuullaan suunnitelman valmistelijoita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Käydään keskustelu esteettömyysuunnitelmasta vammaisneuvoston näkökulmasta.