Vammaisneuvosto, kokous 5.5.2021

§ 38 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kokouksen alussa hyväksytään kokouksen työjärjestys.