Vammaisneuvosto, kokous 30.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Terveiset vammaisneuvostopäivästä 2.11.2022

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2022 vammaisneuvostopäivässä paikan päällä vammaisneuvoston edustajina olivat Sanna Paasonen ja Timo Petäjämäki. Puheenjohtaja Kauko Väisänen oli kutsuttuna puhujana.Tilaisuuteen oli mahdollisuus osallistua myös etäyhteydessä.

 Kuullaan osallistujien terveiset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että vammaisneuvostopäivässä on nostettu esille:

- tärkeä luoda toimintamalli ja tiivis vuorovaikutus kunnan ja hyvinvointialueen vammaisneuvoston välille

- tarvittaessa päivittää kunnan vammaisneuvoston toimintasääntö suhteessa hyvinvointialueeseen

 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.