Vammaisneuvosto, kokous 30.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Terveiset lautakunnista ja vammaisneuvoston evästykset tuleviin lautakuntiin

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuullaan lautakuntaedustajien terveiset lautakunnista ja vammaisneuvosto antaa evästyksensä tuleviin lautakuntiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi:

Kaupunkikehityslautakunnassa on myönnetty lisämääräraha mm. Jalkaväkimuseon esteettömyys- ja vesikattokorjauksiin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa enimmäkseen käsitelty talousarvioasioita.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.