Vammaisneuvosto, kokous 30.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Terveiset hyvinvointialueen vammaisneuvostosta

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuullaan terveiset hyvinvointialueen vammaisneuvostosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi 16.11.2022 kokouksesta terveiset:

Kokouksessa on esitelty vammaispalveluiden valmistelua hyvinvointialueelle mm. palveluseteliä, liikkumisen palveluista, keskitetystä avustajakeskuksesta, asuntojen muutostöistä ja tehostetun palveluasumisen suunnitelmia, perhehoidon koordinointia, asiaksmaksuja.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.