Vammaisneuvosto, kokous 30.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Seuraava kokous

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Seuraava kokous pidetään tiistai 31.1.2023 klo 16.30.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.