Vammaisneuvosto, kokous 30.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Satu Hasanen ja  Reijo Hämäläinen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 2.12.2022 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Hämäläinen ja Timo Petäjämäki.

Merkittiin, että Satu Hasanen liittyi kokoukseen etäyhteydellä tämän pykälän aikana klo 16.39.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.