Vammaisneuvosto, kokous 30.11.2022

§ 61 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Satu Hasanen ja  Reijo Hämäläinen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 2.12.2022 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.