Vammaisneuvosto, kokous 30.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Muut esille tulevat asiat

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

- Vammaisneuvoston toimintasääntöpäivitys hyvinvointialueen käynnistyessä.

- Vammaispalvelulaki

- Muut esille tulevat asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.