Vammaisneuvosto, kokous 30.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Esteettömät ratkaisut Mikalon vuokra-asunnoissa

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikalon asukaspalvelupäällikkö ********* kertoo Mikalon vuokra-asuntojen esteettömyydestä ja asukkaiden palvelupyyntöihin vastaamisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi Mikalon vuokra-asuntojen esteettömyysratkaisuista kuultu esittely.Vuokralaisen tarvitsemat suuremmat muutostyöt toteutetaan pääosin vammaispalvelulain mukaisesti.Pienemmät muutokset, kuten esim. kaiteet voidaan toteuttaa myös Mikalon kustantamana.

Merkittiin, että asukaspalvelupäällikkö *********poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn päättyessä klo 17.01.

 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.