Vammaisneuvosto, kokous 30.11.2022

§ 62 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kokouksen alussa hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.