Vammaisneuvosto, kokous 30.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Equal Art Mikkeli -tapahtuma

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Equal Art Mikkeli -tapahtumasta tulee kertomaan tapahtuman tuottaja palvelumuotoilija *********.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi Equal Art Mikkeli -tapahtumaviikon tapahtumat.Merkittiin, että tapahtuman tuottaja palvelumuotoilija ********* oli kokouksessa tämän tapahtuman käsittelyn ajan klo 17.01-17.21.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.