Vammaisneuvosto, kokous 30.11.2022

§ 64 Equal Art Mikkeli -tapahtuma

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Equal Art Mikkeli -tapahtumasta tulee kertomaan tapahtuman tuottaja palvelumuotoilija *********.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Merkitään tiedoksi.