Vammaisneuvosto, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Toimintasuunnitelma 2020 - Vammaisneuvosto

MliDno-2020-276

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Vammaisneuvosto kokoaa vuodelle 2020 toimintasuunnitelman. 

Päätös

Vammaisneuvosto hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2020, joka liitetään pöytäkirjaan. 


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.