Vammaisneuvosto, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Toimintakertomus 2019 - Vammaisneuvosto

MliDno-2020-275

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sihteeri esittelee viime vuoden toiminnasta laaditun toimintakertomuksen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Vammaisneuvosto käsittelee toimintakertomuksen. 

Päätös

Vammaisneuvosto hyväksyi toimintakertomuksen 2019, joka liitetään pöytäkirjaan.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.