Vammaisneuvosto, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Seuraava kokous

MliDno-2019-1139

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Vammaisneuvosto päättää, että seuraava kokous pidetään keskiviikkona 11.3.2020 klo 16.30.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.