Vammaisneuvosto, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Muut esille tulevat asiat

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsi tiedoksi Testaa apuvälineitä-päivä Saimaa Stadiumilla 26.2.2020 klo 10-14. Haltia tulee esittelemään apuvälineitä.

Vammaisneuvosto päätti laatia kannanoton kaupungin hyvinvointityön resurssien vähentämiseen.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.