Vammaisneuvosto, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.