Vammaisneuvosto, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Kuvaus

Kokouksen alussa hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.