Vammaisneuvosto, kokous 27.10.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 62 Vammaisneuvoston pöytäkirjojen sähköinen hyväksyminen

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Jatkossa vammaisneuvoston pöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.