Vammaisneuvosto, kokous 27.10.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 63 Tiedoksi