Vammaisneuvosto, kokous 27.10.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 58 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pirkko Luusalo ja Timo Petäjämäki.

Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä kokousta seuraavan viikon tiistaina ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.