Vammaisneuvosto, kokous 27.10.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 66 Kokouksen päättäminen