Vammaisneuvosto, kokous 27.10.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 60 Esteettömyyssuunnitelman päivitys

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Esteettömyyssuunnitelman päivitys on käynnistynyt elokuussa 2020. Alatavoitteina ovat toimenpideohjelman päivittäminen kartoitettaville kohteille, kaupungin päätoimialojen esteettömyystyön nykytilan ja jatkotoimenpiteiden selvittäminen sekä kaupungin liikenneympäristön ja tilojen suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavien henkilöiden kokonaisvaltaisen esteettömyyden tietämyksen lisääminen. Esteettömyyttä tarkastellaan laaja-alaisesti, liikkumisen, eri aistivammaisten, hahmottamisen häiriöisten sekä keskittymisvaikeuksista kärsivien näkökulmista.

Ehdotus

Esittelijä: Kauko Väisänen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Merkittiin, että vammaisneuvosto esittää suunniteltujen esteettömyysselvitysten lisäksi muidenkin alueiden, taajamien ja Mikkelin alueen satama-alueiden esteettömyyden selvittämistä. Näitä asioita voi vammaisneuvosto nostaa esille esteettömyyshaastatteluissa, jotka ovat lähiaikoina tulossa.

******

Esteettömyyssuunnitelman päivitys etenee. 29.10.2020 järjestetään esteettömyyskävelyt ulkoalueilla klo 9-11 ja 12-14 sekä sisätiloissa klo 14-16.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.