Vammaisneuvosto, kokous 27.10.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 59 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Kuvaus

Kokouksen alussa hyväksytään kokouksen työjärjestys.