Vammaisneuvosto, kokous 26.11.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 72 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reijo Hämäläinen ja  Anneli Liukkonen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tiistainan 1.12.2020 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.