Vammaisneuvosto, kokous 26.11.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 79 Kokouksen päättäminen