Vammaisneuvosto, kokous 26.11.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 74 Esteettömyyssuunnitelman päivitys

MliDno-2017-2212

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Esteettömyyssuunnitelman päivitys on käynnistynyt elokuussa 2020. Alatavoitteina ovat toimenpideohjelman päivittäminen kartoitettaville kohteille, kaupungin päätoimialojen esteettömyystyön nykytilan ja jatkotoimenpiteiden selvittäminen sekä kaupungin liikenneympäristön ja tilojen suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavien henkilöiden kokonaisvaltaisen esteettömyyden tietämyksen lisääminen.

Esteettömyyttä tarkastellaan laaja-alaisesti, liikkumisen, eri aistivammaisten, hahmottamisen häiriöisten sekä keskittymisvaikeuksista kärsivien näkökulmista.

Ehdotus

Esittelijä: Kauko Väisänen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Merkittiin, että vammaisneuvosto esittää suunniteltujenesteettömyysselvitysten lisäksi muidenkin alueiden, taajamien ja Mikkelin alueensatama-alueiden esteettömyyden selvittämistä. Näitä asioita voi vammaisneuvostonostaa esille esteettömyyshaastatteluissa, jotka ovat lähiaikoina tulossa.

******

Esteettömyyssuunnitelman päivitys etenee. 29.10.2020 järjestetäänesteettömyyskävelyt ulkoalueilla klo 9-11 ja 12-14 sekä sisätiloissa klo 14-16.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Merkittiin, että muutama vammaisneuvoston edustaja pääseemukaan esteettömyyskävelyille. Esitettiin, että korvakuulokkeet otetaan mukaankävelyille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

26.11.2020 Esteettömyyssuunnitelman päivitykseen liittyvä haastattelu/asiantuntija Riikka Kallio WSP Finland Oy:stä.