Vammaisneuvosto, kokous 26.11.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 73 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Kuvaus

Kokouksen alussa hyväksytään kokouksen työjärjestys.