Vammaisneuvosto, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Vammaisten kulttuuritapahtuman suunnittelun tilanne

MliDno-2018-1714

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vammaisten kulttuuritapahtumaa suunnitellaan vuodelle 2019. Suunnitteluun on kutsuttu mukaan erityisasiantuntija Sari Salovaara (Culture for All) ja järjestöasiantuntija Mika Saastamoinen (Invalidiliiton Itä-Suomen alue).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Puheenjohtaja kertoo valmistelun tilanteesta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi, että maanantaina 26.11.2018 klo 10.00 - 12.00, Esteryllä on kulttuuritapahtuman suunnittelupalaveri yhteistyötahojen/asiantuntijoiden kanssa. Alustavasti tapahtuman ajankohdaksi suunnitellaan syksyä 2019.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.