Vammaisneuvosto, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Vammaisneuvoston aloite liikennevalojen ääniohjauksen puutteista kaupunkiympäristölautakunnalle

MliDno-2018-2395

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Vammaisneuvosto laatii aloitteen kaupunkiympäristölautakunnalle liikennevalojen ääniohjauksen puutteista.

Päätös

Etelä-Savon näkövammaisten ja Mikkelin vammaisneuvoston yhteinen kannanotto kaupunkiympäristölautakunnalle Mikkelin kaupungin liikennevalojen ääniohjauksen puutteista liitetään pöytäkirjaan ja lähetetään kaupunkiympäristölautakunnalle.

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.