Vammaisneuvosto, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sanna Paasonen ja Satu Hasanen.

Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä kokousta seuraavan viikon tiistaina ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Paasonen ja Anneli Liukkonen.

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.