Vammaisneuvosto, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Muut esille tulevat asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Keskustellaan siitä, järjestetäänkö ennen joulua yhteinen pikkujouluruokailu.

Päätös

Lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailuttamiskäytännöistä oltiin huolissaan. Todettiin, että asiasta laaditaan kysely Essoten vanhus- ja vammaisneuvostolle.

Mikkelin Sokos Hotel Vaakunasta on oltu vammaisneuvoston puheenjohtajaan esteettömyysasioista yhteydessä.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.