Vammaisneuvosto, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Lautakuntien kuulumiset ja evästykset tuleviin lautakuntiin

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Kuullaan lautakuntien kuulumiset.

Vammaisneuvoston edustajat tutustuvat tulevien lautakuntien listoilla oleviin asioihin ja saavat kokouksessa vammaisneuvoston evästykset.

Päätös

Todettiin kumppanuustalon etenemisen tilanne. Estery jatkaa kumppanuustalon suunnittelua. Esteryn toiminnanjohtaja Annastiina Vesterinen kokoaa työryhmän jatkosuunnittelua varten. Kumppanuustalolle etsitään parhaillaan yhteisiä tiloja. Torstaina 22.11.2018 klo 17.00 on Lähemäkitalon tiloihin tutustuminen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.