Vammaisneuvosto, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.27.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.