Vammaisneuvosto, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Kokouksen avaus

Kuvaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

Päivä- ja työtoiminnan esimies Arja Brotkin esittelee Toimintakeskus Kipinän toimintaa.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30.

Päivä- ja työtoiminnan esimies Arja Brotkin esitteli Toimintakeskus Kipinän toimintaa.

Kipinässä on päivätoiminnassa noin 35 aikuista, saman verran lapsiasiakkaita. Asiakkaat ovat  7 ikävuodesta - noin 70 ikävuoteen ikäisiä. Toiminnassa harjoitellaan arkitoimintoja, on virkistystoimintaa ja tehdään yhteisiä retkiä mm. lähialueelle. Toimintakeskuksessa on yhteensä 15 ohjaajaa. Ohjaajat ovat koulutukseltaan lähihoitajia tai kehitysvammaohjaajia.

Merkitään, että päivä- ja työtoiminnan esimies Arja Brotkin poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.