Vammaisneuvosto, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Esteettömyysasiat

MliDno-2018-1716

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

  • Säynätin esteetön laavu on toimiva
  • Kenkäveron esteettömyys: päärakennuksen luiskan suunnittelu siirtyy keväälle 2019. Samoin koko Kenkäveron alueen kokonaisvaltainen esteettömyyssuunnitelma toteutetaan vuoden 2019 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi muistutettiin päiväkotien esteettömyydestä mm. Naisvuoren ja Rantakylän päiväkotien tilanteeseen vaikuttamisesta ja seurannasta. Todettiin myös, että uusien koulujen rakentamiseen halutaan vaikuttaa hyvissä ajoin.

Esitettiin yhteisen pienryhmän perustamista yhdessä vanhusneuvoston kanssa parantamaan lausuntojen antamista määräajoissa. Asia otetaan esille vanhusneuvoston puheenjohtajan kanssa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.