Vammaisneuvosto, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Essoten palvelukotien toiminnan tehostaminen

MliDno-2018-2398

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin vammaisneuvosto on huolissaan palvelukotien toiminnan tehostamisesta, jossa palveluita asukkaiden ja läheisten näkökulmasta heikennetään. Vammaisneuvosto on saanut tiedon Haukivuoren Pääskylän palvelukodin toimintaan suunnitelluista muutoksista. Asumisyksikössä asuu vanhuksia ja vammaisia. Muutokset koskevat päivittäisiä palveluita, jotka tarjottaisiin muutoksen myötä kuljetusmatkan päässä. Tällä hetkellä palvelut ovat asukkaiden pihapiirissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Vammaisneuvosto ottaa kantaa asiaan ja laatii kyselyn Essoten vanhus- ja vammaisneuvostolle.

Päätös

Vammaisneuvosto laatii asiasta lausunnon Essoten kuntayhtymän hallitukselle. Lausunto laaditaan pienryhmällä  ja lähetetään koko vammaisneuvoston kommentoitavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.