Vammaisneuvosto, kokous 19.10.2021

§ 68 Vammaisneuvoston toimintasäännön 3 § muutosehdotus

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vammaisneuvoston toimintasäännöissä pykälän 3 muotoilua esitetään muutettavan seuraavasti

Nykyinen 3 §

Vammaisneuvosto muodostuu kaupunginhallituksen nimeämästä kuudesta (6) jäsenestä, puheenjohtajasta ja kuudesta varajäsenestä, joista ehdotuksen tekee Mikkelin kaupungissa toimivien vammaisjärjestöjen yhteinen kokous. 

Esityksenä on muuttaa pykälää seuraavanlaiseksi:

3 §               

Vammaisneuvosto muodostuu seitsemästä (7) neljäksi (4) vuodeksi valitusta varsinaisesta jäsenestä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistä. Kaupunginhallitus nimeää kaupun­gissa toimivien vammaisjärjestöjen esityksestä vammaisneuvostoon seitsemän (7) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan varsinaisista jäsenistä.

Perusteluna muutosehdotukselle on, että muutos selkiyttää valintakokouksen valintaprosessia. Toisaalta julkishallinnossa on yleistä, että edustajia on pariton määrä, joka on selkeämpi äänestystilanteissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Vammaisneuvosto päättää esittää muutoksen toimintasääntöön 3 § edellä esitetyn mukaisesti ja perusteluin.

Tiedoksi

Kaupunginlakimies