Vammaisneuvosto, kokous 19.10.2021

§ 70 Valtuustoaloite: Uimarannat säilytettävä ja uimista Mikkelissä kehitettävä

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vammaisneuvostoa on pyydetty osalllistumaan aloitteen valmisteluun.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Vammaisneuvosto näkee, että oleellista on, että kaupungilla on yksi turvallisesti esteetön uimaranta erityisryhmien uimisen mahdollistamiseksi. 

Lisäksi äänimajakka on tärkeä näkövammaisten uimareiden kannalta.

Käytöshäiriöisten ja Nepsy-oireisten lasten uimarantojen käytön näkökulmasta on tärkeää, että säilytetään pieniä lähiuimarantoja.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, Kaupunkikehityslautakunta