Vammaisneuvosto, kokous 19.10.2021

§ 65 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reijo Hämäläinen ja Timo Petäjämäki.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 21.10.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.