Vammaisneuvosto, kokous 16.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminnan kehittäminen osana maakunnallisen osallisuusohjelman laatimista

MliDno-2019-544

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Syksyllä 2018 aloitettiin Etelä-Savon maakunnan osallisuusohjelman valmistelu. Vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminnan kehittämiseen on kutsuttu koolle työryhmä, joka on osoittanut toiminnan kehittämiseen liittyvän kyselyn vanhus- ja vammaisneuvostoille. Liitteenä kysely ja toiminnanmuutosesitys.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Vammaisneuvosto vastaa yhteisesti kyselyyn. 

Päätös

Mikkelin seudun kehitysvammaisten tuki ry:n puheenjohtaja Taru Vilander esitteli ja pohjusti kyselyyn vastaamista. Vammaiseneuvosto laatii yhteisen vastauksen kyselyyn. 

Todettiin, että vammaisneuvoston toiminta on jäsenten roolien ja tehtävien osalta kokemusasiantuntijuutta hyödyntävää. Neuvoston toiminta on ideoivaa ja kehittämistoimintoja käynnistetään. Tärkeää on, että viranhaltijat varhain suunnitteluvaiheessa kutsuvat vammaisneuvoston edustajia mukaan suunnitteluun vammaisryhmien asiantuntijoina. Toivotaan kaupungin ja Essoten toimijoiden kanssa kumppanuutta.

Varhaisessa rakentamisen ja palveluiden muutosten suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa kutsutaan kokemusasiantuntijoita mukaan.  Lisäksi käytännön toteuttamisessa ja seurannassa ja testaamisessa toivotaan hyödynnettävän kokemusasiantuntijoita.

Neuvoston jäsenet ovat valittuna kokemusasiantuntijuuteen perustuen. Neuvoston jäsenet valitaan eri vammaisneuvostojen edustajista kattavasti. Osallisuusrakenne on osana maakunnallista osallisuusrakennetta.

Lautakuntiin vammaisneuvoston edustuksen saaminen on ollut hyödyllistä. 

Työryhmätyöskentelyä on toteutettu eri teemojen ympärillä. Lausuntojen ja kannanottojen laatimisessa on koottu vammaisneuvoston asiantuntijoista pienryhmiä kokoamaan lausuntoja.

Vammaisneuvostossa on keskusteltu eri näkökulmista ja saatu konsensus asioihin kantaa ottaessa.

Vammaisneuvoston jäsenet kokevat lähtökohtaisesti olevansa vammaisneuvoston edustajia eli edustavat kaikki vammaisryhmiä.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.