Vammaisneuvosto, kokous 16.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Vammaisten kulttuuritapahtuman suunnittelu

MliDno-2018-1714

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tapahtuma järjestetään la 19.10.2019 klo 12-15 Stellan tähtitorilla. 
Vammaisen tekstiilitaiteilija Jenni-Juulia Wallinheimon näyttely toteutetaan Mikkeli – salissa. Sali varattu näyttelyä varten 7.10.-3.11.2019.

Käydään läpi valmistelun tilanne ja kustannukset. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Päätetään tapahtuman kustannuksiin tuen hakemisesta vammaisille suunnatuista perintövaroista.

Päätös

Päätettiin hakea perintövaroista tukea kustannuksiin.
Pyydettiin nimiehdotuksia tapahtumalle. Kerätään nimiehdotuksia sähköpostilla huhtikuun loppuun mennessä.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.