Vammaisneuvosto, kokous 16.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Päätös

Vammaisneuvoston aiemmin sovittu kokousaika tiistaina 28.5.2019 perutaan. Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 5.6.2019 klo 16.30 Esteryllä. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.23. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.