Vammaisneuvosto, kokous 16.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Muut esille tulevat asiat

Päätös

Lauantaina 18.5. 2019 .klo 10-13  Liiku luonnossa Villiinnyt keväästä  Säynätin esteettömällä laavulla, Nuotiopiiri –hanke perehdyttää luontoasioihin, lettukahvit

Vammaisneuvostojen koulutuspäivillä todettu, että lakiuudistukset ovat nyt rauenneet sote-uudistuksen kaaduttua. Jaana Vieremä Kuntaliitosta on tarjoutunut vierailemaan vammaisneuvostojen vieraana.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnasta Tea Hoffren voi myös jalkautua maakuntiin.

Äänestyspaikkojen esteettömyys halutaan varmistaa ennen toukokuun EU-vaaleja. Eduskuntavaalien äänestyspaikoilla oli puutteita esteettömyydessä. Puheenjohtaja selvittää asiaa ottamalla yhteyttä kaupunginlakimieheen.
 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.