Vammaisneuvosto, kokous 16.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kuljetuspalveluiden tilanne

MliDno-2018-210

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vammaisneuvosto on saanut tietoonsa, että Kyytineuvon muutoksien myötä kuljetuspalveluasiakkailla on kahden tunnin odotusaika huolimatta siitä, että asiakkaalla olisi suorasoitto-oikeus. Kyytineuvo ei suoraan informoinut asiakkaita muutoksesta, vaan taksiautoilijat ovat tiedottaneet muutoksesta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Vammaisneuvosto keskustelee tilanteesta ja linjaa toimenpiteistä asian suhteen. 

Päätös

Kyytineuvon logistiikkapäällikkö Janne Skott Mikkelin kaupungilta on tarkentanut vammaisneuvostolle kuljetuspalveluiden tilanteesta seuraavaa: Mitään muutoksia kuljetusjärjestelyjen sääntöihin ei ole tehty, sen sijaan olemassa olevista Essoten laatimista ohjeistuksista ja niiden noudattamisesta on muistutettu kuljettajia. Aiemmin Essoten ohjeistus on tältä osin aika usein jätetty huomiotta. Nyt aikaisempaa tarkemmin Kyytineuvossa noudatetaan sitä, että Essoten (joka on siis toimeksiantaja ja maksaja Kyytineuvon palveluille) laatimia sääntöjä noudatetaan.

Suorasoitto-oikeudella, jolla tarkoitetaan ns. vakiotaksia (tai ”tuttutaksia”), jonka asiakas voi tilata suoraan kuljettajalta, jolloin kuljettaja ilmoittaa tilauksesta Kyytineuvoon asiakkaan puolesta. Myös suorasoitto-oikeudella näissä tilauksissa on ohjeistuksessa aina ollut tuo kahden tunnin odotusaika.

Hyvin harvalla asiakkaalla on ns. hetitaksi-oikeus, jolloin tuota kahden tunnin ennakkoaikaa ei tarvitse noudattaa.

Todettiin, että asiakkaiden tiedottamisessa on parannettavaa. Selvitetään, miten vastaavankokoisissa kaupungeissa kuljetukset toimivat.

Päätettiin tehdä lausunto Essoten päättäjille, jossa kuvataan kuljetuspalveluiden epäkohdat ja esitetään niihin parannusehdotukset.

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi
Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vammaisneuvosto valmistelee lausuntoa kuljetuspalveluiden nykyisestä tilanteesta, jossa kuljetuksia joudutaan käyttäjäpalautteen perusteella odottamaan kohtuuttoman pitkään. Puheenjohtaja on valmistellut asiaa muun muassa keskustelemalla muiden paikkakuntien vammaisneuvostojen edustajien kanssa kuljetuspalveluiden paikallisista käytännöistä eri puolilla Suomea. Lausunnon valmistelu on vielä kesken ja vammaisneuvoston jäsenille lähetetään aiheeseen liittyvää aineistoa ennen kokousta tai asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Päätetään kuljetuspalveluiden tilanteesta annettavasta lausunnosta. 

Päätös

Kootaan vammaisneuvoston jäsenistä työryhmä kokoamaan lausunto. Työryhmän puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii Satu Hasanen.

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Valtakunnan tasolla on ilmennyt uusia näkökulmia kuljetuspalveluiden tilanteeseen. Käydään läpi kuljetuspalveluiden valtakunnallinen tilanne ja linjataan vammaisneuvoston eteneminen asiassa. 

Päätös

Todettiin, että Essoten kuljetuspalveluiden nykyiset ohjeet säilyvät ennallaan ainakin noin vuoden. Asioita halutaan nostaa jo ennen sitä esille.

Päätettiin, että kootaan vammaisten ja ikäihmisten kuljetuspalveluiden ongelmakohdat yhteen ja vertailut valtakunnallisesti. Kutsutaan sitten Essoten ja Kyytineuvon edustajat yhteiseen tapaamiseen, jossa pyydetään vastauksia ongelmakohtiin liittyviin kysymyksiin. Tapaamispaikaksi ehdotettiin Essoten Omatoria. 

Asiasta laaditaan mediatiedote ja nostetaan esimerkkitapauksia esiin.

Satu Hasanen kutsuu asian valmisteluryhmän koolle. Valmisteluryhmän suunnittelupalaveri pidetään ke 24.4.2019 klo 12 Esteryllä.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.